คุณภาพของนักขาย ตอนที่ 3

คุณภาพของนักขาย ตอนที่ 3

จากคอลัมน์ Marketing & smes  by ดร.เสรี วงษ์มณฑา
หนังสือพิมพ์รายปักษ์ The Power Network : ปีที่ 9 ฉบ้บที่ 204 วันที่ 1-15 สิงหาคม 2555

ยอดนักขาย

เขาจะต้องเป็นคนที่มีความกล้าเสี่ยง ด้วยความเข้าใจดีว่า การขายไม่สิ่งที่จะเขาจะประสบความสำเร็จไปทุกครั้ง คนหลายคนเป็นนักขายไม่ได้ เพราะเป็นคนที่กล้าเสี่ยง กลัวว่าจะขายไม่ได้ จึงยอมที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือน ที่มีรายได้แน่นอนทุกๆ เดือน ไม่ยอมที่จะเสี่ยงออกมาเป็นนักขาย ที่รายได้ไม่แน่นอน เพราะเป็นรายได้ที่มาจากค่านายหน้า (Commission) ในการขาย แต่ลืมนึกไปว่า การเป็นนักขายนั้น แม้ว่าจะมีรายได้ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสที่จะทำรายได้สูงกว่ามนุษย์เงินเดือน ซึ่งข้อนี้มีตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นชัดมาแล้ว ในทุกองค์กรที่เป็นธุรกิจการขาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงให้กับผู้บริโภค หรือธุรกิจขายของเข้าตามร้านค้าต่างๆ ลองไปดูได้เลยว่า มีคนที่ทิ้งเงินเดือนประจำมาเป็นนักขายมากมาย แล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งบ้าน ทั้งรถ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาของลูก และโอกาสต่างๆ มากมายที่ไม่มีทางจะหาได้ ถ้าหากเป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไป ดังนั้น ใครก็ตามที่จะเป็นนักขาย จะต้องพร้อมที่จะเสี่ยง แต่ต้องเสี่ยงด้วยความพร้อมและความมั่นใจ นั่นคือ จะต้องพัฒนานิสัยของตนเองให้พร้อมที่จะเป็นนักขาย จะต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธ หรือการพบกับความผิดหวัง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมองคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการขายเป็นแบบอย่าง

เพื่อจะได้มีกำลังใจ จากนั้นก็พัฒนานิสัย พัฒนาทัศนคติ พัฒนาบุคลิก พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในการขาย พัฒนาทักษะการบริการ พัฒนาการปฏิสัมพันธ์ ย่อมที่จะประสบความสำเร็จได้

อยากรู้เพิ่มจริงๆ กดที่นี่