จุดอ่อนของคนไทยเกี่ยวกับ AEC จอดำอนาคตไทย

ผมอ่านจากคอลัมน์หมายเหตุประเทศไทย โดยคุณลมเปลี่ยนทิศ ฉบับวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555 เห็นแล้วก็อดห่วงและกังวลไม่ได้เหมือนกับที่คุณลมเขียน จึงขอคัดลอกมาโพสในบล๊อคของผมด้วย

AEC จุดอ่อนของคนไทย

AEC คือ กรอบข้อตกลงในการดำเนินการทางเศรษฐกิจที่ชาติสมาชิกอาเซียนจะก้าวไปด้วยกัน

วันที่อ่านนี้ พอดีเป็นวันหยุดชดเชย ผม (คุณลม เปลี่ยนทิศ) ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านไปหา “อาหารสมอง” เพื่อเตรียมรับมือกับ “อนาคตอันว้าเหว่” ที่กำลังจะมาถึงดีกว่านะครับ อีก 3 ปี พ.ศ. 2558 ไทยต้องเข้าร่วม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC ร่วมกับเพื่อนอาเซียนอีก 9 ชาติ รวมเป็นสังคมหนึ่งเดียว ประชาคมหนึ่งเดียว

มีการสำรวจหลายครั้ง คนไทยพร้อมเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่ คำตอบก็ออกมาซ้ำๆ “ไม่พร้อม” โดยเฉพาะความอ่อนด้านภาษาอังกฤษ

ล่าสุด ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจ ” 6 แรงงานวิชาชีพไทย” ซึ่งเป็นวิชาชีพระดับสูง ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ล้วนมีการศึกษาสูงกว่าคนไทยทั่วไป แต่คำตอบที่ได้กลับน่าผิดหวังอย่างยิ่ง ไม่ต่างไปจากผลสำรวจคนไทยทั่วไป รู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้อยเกิดคาด

6 แรงงานอาชีพที่สำรวจเป็น “แรงงานฝีมือ” และ “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่ได้มีการลงนามเปิดเสรี โดย รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ไปแล้ว สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี คือ ท้นตแพทย์, แพทย์, พยาบาล, นักบัญชี, วิศวกร, และสถาปนิก มาดูกันครับว่า ผลสำรวจเป็นอย่างไร

 • ท้นตแพทย์ – มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอาเซียน 50% เพราะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทันตแพทยสมาคมมาตลอด แต่ยังไม่เข้าใจระเบียนบปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

 • แพทย์ – มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AEC มากกว่า 50% เพราะแพทยสมาคมฯ มีการสัมมนาเรื่องนี้่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังขาดความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น และมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว

 • พยาบาล – มีความรู้ความเข้าเรื่อง AEC แค่ 20% พยาบาลที่รู้เรื่องคือ ผู้ที่อยู่ในแวดวงสภาการพยาบาล แต่พยาบาลส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบเรื่อง

 • นักบัญชี – มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AEC ค่อนข้างสูง มากกว่า 80% เพราะมีการผลักดันให้นักบัญชีไทยพัฒนามาตรฐานการทำงาน เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ AEC มานานแล้ว

 • วิศวกร – มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AEC และ MRA แค่ 30% มีวิศวกรถึง 70% ที่ยังไม่เข้าใจ มองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่มีความสนใจที่จะไปทำงานในต่างประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

 • สถาปนิก – มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง AEC น้อยกว่า 50% มากว่าร้อยละ 50 ที่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจ แม้สภาสถาปนิกจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องก็ตาม

เห็นผลสำรวจแล้วน่าตกใจไม๊ครับ 6 อาชีพนี้ถือว่าเป็น “กลุ่มอีลิท” หรือ กลุ่มชนชั้นนำของสังคมไทย แต่กลับมีความรู้เรื่อง AEC น้อยมาก

แถมยังมองว่าไกลตัว ทั้งๆ ที่ไทยต้องเข้าไปอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นี้ในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้าแล้ว และทุกคนจะได้รับผลกระทบหมด

ทีนี้มาดู “ความคิด” ของผู้ที่อยู่ใน 6 อาชีพไทยว่า เห็นประโยชน์ในการเปิดเสรีแรงงานวิชาชีพหรือไม่ คำตอบที่ออกมาก็น่าตกใจเช่นกัน

 • ทันตแพทย์ – ไม่เห็นประโยชน์ 100%
 • แพทย์ – เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กว่า 50% คนไข้จากอาเซียนจะหลั่งไหลเข้ามารักษาที่เมืองไทยมากขึ้น
 • พยาบาล – ไม่เห็นประโยชน์กว่า 80% เพราะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องนี้เลย
 • นักบัญชี – เห็นประโยชน์และมีความตื่นตัว 50% เป็นโอกาสดีมากกว่าอุปสรรค
 • วิศวกร – เห็นประโยชน์เพียง 10% ไม่เห็นประโยชน์สูงถึง 90% เน่องจากไม่เข้าใจและไม่สนใจ
 • สถาปนิก – เห็นว่ามีประโยชน์ 50% มองว่าเป็นโอกาสที่ดี สามารถไปทำงานในอาเซียนได้แย่างเสรี โดยเฉพาะในบรูไน ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม

เห็นผลสำรวจแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ วันนี้่ คนไทยไม่พร้อมเข้าสู่ AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทุกระดับอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น

“แรงงานฝีมือ” หรือ “แรงงานไร้ฝีมือ” นี่คือ “จอดำของอนาคตไทย” ที่มองเห็นชัดเจนในวันนี้โดยไม่ต้องพึ่ง “หมอดูอีที” ค่อนข้างว้าเหว่นะครับ อนาคตประเทศไทย